"narrow one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

narrow one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąski czyjś nacisk
  1. narrow czasownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since then it has narrowed its focus, concentrating on Italian fare.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo