Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus rzeczownik

rzeczownik + focus
Kolokacji: 22
research focus • focus of one's work • focus of attention • Ford Focus • focus of one's life • ...
focus + rzeczownik
Kolokacji: 9
focus group • focus area • district focus resource • focus point • Focus Feature • ...
focus + czasownik
Kolokacji: 37
focus shifts • focus remains • focus changes • focus turns • focus moves • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 38
lose focus • rob one's focus • shift one's focus • change one's focus • keep one's focus • turn one's focus • switch one's focus • ...
przymiotnik + focus
Kolokacji: 117
main focus • primary focus • major focus • particular focus • sharp focus • central focus • special focus • strong focus • new focus • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(2) major, better, short-term
Kolokacji: 3
(5) new, current, recent, early
Kolokacji: 4
(9) real, economic, historical
Kolokacji: 3
(12) soft, concentrated
Kolokacji: 2
(13) international, global
Kolokacji: 2
(14) single-minded, unwavering
Kolokacji: 2
(18) political, professional
Kolokacji: 2
(19) national, public, explicit
Kolokacji: 3
(20) mental, visual, intellectual
Kolokacji: 3
(22) immediate, sudden
Kolokacji: 2
(23) singular, dual
Kolokacji: 2
(24) thematic, dramatic, musical
Kolokacji: 3
(25) educational, narrative
Kolokacji: 2
(26) local, myopic
Kolokacji: 2
(27) manual, automatic
Kolokacji: 2
(28) excessive, undue
Kolokacji: 2
(29) cultural, social
Kolokacji: 2
(30) geographic, geographical
Kolokacji: 2
(31) inward, spiritual
Kolokacji: 2
1. spiritual focus = duchowy nacisk spiritual focus
2. inward focus = skryty nacisk inward focus
(32) interdisciplinary, attentional
Kolokacji: 2
(33) artistic, emotional
Kolokacji: 2
przyimek + focus
Kolokacji: 16
into focus • of focus • in focus • for one's focus • from one's focus • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.