ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus rzeczownik

rzeczownik + focus
Kolokacji: 22
research focus • focus of one's work • focus of attention • Ford Focus • focus of one's life • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(2) Ford, life, community
Kolokacji: 3
1. Ford Focus = Ford Nacisk Ford Focus
2. focus of one's life = nacisk z czyjś życie focus of one's life
3. community focus = nacisk społeczny community focus
(4) debate, policy
Kolokacji: 2
(6) customer, Consumer
Kolokacji: 2
focus + rzeczownik
Kolokacji: 9
focus group • focus area • district focus resource • focus point • Focus Feature • ...
focus + czasownik
Kolokacji: 37
focus shifts • focus remains • focus changes • focus turns • focus moves • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 38
lose focus • rob one's focus • shift one's focus • change one's focus • keep one's focus • turn one's focus • switch one's focus • ...
przymiotnik + focus
Kolokacji: 117
main focus • primary focus • major focus • particular focus • sharp focus • central focus • special focus • strong focus • new focus • ...
przyimek + focus
Kolokacji: 16
into focus • of focus • in focus • for one's focus • from one's focus • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.