ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus seems" — Słownik kolokacji angielskich

focus seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk wydaje się
  1. focus rzeczownik + seem czasownik
    Luźna kolokacja

    The main focus of this school seems to be moral support.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo