"focus needs" — Słownik kolokacji angielskich

focus needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk potrzebuje
  1. focus rzeczownik + need czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And the focus needs to be, above all, on what happens in the classroom.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo