ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bring into focus" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bring into focus" po angielsku

"bring into focus" — Słownik kolokacji angielskich

bring into focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustaw ostrość
  1. bring czasownik + focus rzeczownik
    Silna kolokacja

    Tom found his picture and brought the individual into focus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo