eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus rzeczownik

rzeczownik + focus
Kolokacji: 22
research focus • focus of one's work • focus of attention • Ford Focus • focus of one's life • ...
focus + rzeczownik
Kolokacji: 9
focus group • focus area • district focus resource • focus point • Focus Feature • ...
focus + czasownik
Kolokacji: 37
focus shifts • focus remains • focus changes • focus turns • focus moves • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. focus turns = nacisk zmienia się focus turns
2. focus leads = nacisk prowadzi focus leads
3. focus makes = nacisk robi focus makes
4. focus goes = nacisk idzie focus goes
5. focus comes = nacisk nadchodzi focus comes
6. focus becomes = nacisk staje się focus becomes
7. focus gives = nacisk sprawia focus gives
8. focus returns = powroty nacisku focus returns
9. focus falls = ognisko spada focus falls
10. focus results = wyniki nacisku focus results
11. focus diverts = nacisk zmienia kierunek focus diverts
(4) include, provide, allow
Kolokacji: 3
(5) help, tend
Kolokacji: 2
(6) reflect, mean
Kolokacji: 2
(7) center, sharpen
Kolokacji: 2
czasownik + focus
Kolokacji: 38
lose focus • rob one's focus • shift one's focus • change one's focus • keep one's focus • turn one's focus • switch one's focus • ...
przymiotnik + focus
Kolokacji: 117
main focus • primary focus • major focus • particular focus • sharp focus • central focus • special focus • strong focus • new focus • ...
przyimek + focus
Kolokacji: 16
into focus • of focus • in focus • for one's focus • from one's focus • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.