"provide with a focus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawaj nacisk
  1. provide czasownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These therapists provide the same mental health services as other therapists, but with a specific focus - a couple's relationship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo