"retain one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

retain one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowywać czyjś nacisk
  1. retain czasownik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Management has allowed Ferguson to retain the striker's single-minded focus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo