"keep the focus" — Słownik kolokacji angielskich

keep the focus kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep one's focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj ognisko
  1. keep czasownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So you have to keep your focus on the game.

    Podobne kolokacje: