"keep one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

keep one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać czyjś nacisk
  1. keep czasownik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And how do you keep the focus on the child rather than the behavior?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo