"focus leads" — Słownik kolokacji angielskich

focus leads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk prowadzi
  1. focus rzeczownik + lead czasownik
    Zwykła kolokacja

    An increased focus on family under Soviet control led to females becoming more highly valued.

    Podobne kolokacje: