"focus of one's efforts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk z czyjś wysiłki
  1. effort rzeczownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The committee, the report concludes, "feels this opportunity should be a major focus of baseball's efforts in the future."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo