BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"use as a focus" — Słownik kolokacji angielskich

use as a focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie jako ognisko
  1. use czasownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There has been an emphasis on using arts districts as a focus of development.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo