"business focus" — Słownik kolokacji angielskich

business focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ognisko handlowe
  1. business rzeczownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Having an environmental policy or strategy can help your business focus on the main environmental issues you wish to communicate.

powered by  eTutor logo