"focus results" — Słownik kolokacji angielskich

focus results kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyniki nacisku
  1. focus rzeczownik + result czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The renewed focus resulted in the publication of several books about Scanian history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo