"maintain a focus" — Słownik kolokacji angielskich

maintain a focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymaj nacisk
  1. maintain czasownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'm a fan because he has been able to maintain focus on his classes and the college life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo