"return one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

return one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wracać czyjś nacisk
  1. return czasownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Manning has begun the process of returning his focus to football.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo