ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"return messages" — Słownik kolokacji angielskich

return messages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości powrotne
  1. return czasownik + message rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The others did not return messages left at their homes or offices.

powered by  eTutor logo