ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"get out one's message" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś wiadomość
  1. get czasownik + message rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "It's a question of who is going to get their message out first."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo