"exchange messages" — Słownik kolokacji angielskich

exchange messages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości wymiany
  1. exchange czasownik + message rzeczownik
    Silna kolokacja

    These two characters go on to exchange several encrypted messages using this system.

powered by  eTutor logo