Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"transmit messages" — Słownik kolokacji angielskich

transmit messages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekaż wiadomości
  1. transmit czasownik + message rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Such was the way with messages transmitted in the special ink.

powered by  eTutor logo