Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"transmit signals" — Słownik kolokacji angielskich

transmit signals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przesyłaj sygnały
  1. transmit czasownik + signal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Except this other signal is transmitted in some way our technology can't pick up.

powered by  eTutor logo