"receive signals" — Słownik kolokacji angielskich

receive signals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj sygnały
  1. receive czasownik + signal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Include information, also, about how well the signal was received.

    Podobne kolokacje: