"particular focus" — Słownik kolokacji angielskich

particular focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny nacisk
  1. particular przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1942 he worked in the field of civil affairs and military government, with particular focus on France.

powered by  eTutor logo