"Entertainment Focus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rozrywka Nacisk
  1. entertainment rzeczownik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pip Elwood from the "Entertainment Focus" was also positive, rating it four out of five stars.

powered by  eTutor logo