"give a focus" — Słownik kolokacji angielskich

give a focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj nacisk
  1. give czasownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They give us a focus, a form with which to work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo