"focus comes" — Słownik kolokacji angielskich

focus comes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk nadchodzi
  1. focus rzeczownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    The new focus comes not a moment too soon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo