"focus point" — Słownik kolokacji angielskich

focus point kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punkt nacisku
  1. focus rzeczownik + point rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The initial focus point in the middle of the screen is removed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo