"focus goes" — Słownik kolokacji angielskich

focus goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk idzie
  1. focus rzeczownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    "As concerns over security go down, the focus on quality of life goes up."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo