"continue one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuować czyjś nacisk
  1. continue czasownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Club continued its focus on intellectual pursuits and community activity.

powered by  eTutor logo