BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"focus gives" — Słownik kolokacji angielskich

focus gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk sprawia
  1. focus rzeczownik + give czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This focus on place has given his writing a very concrete directness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo