"Football Focus" — Słownik kolokacji angielskich

Football Focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nacisk piłkarski
  1. football rzeczownik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And Football Focus chose their track Undegpedwar as its new theme tune.

    Podobne kolokacje: