"maintain one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: maintain a focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymywać czyjś nacisk
  1. maintain czasownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Yankees do not think they will have a problem maintaining their focus.

    Podobne kolokacje: