"maintain one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: maintain a focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymywać czyjś nacisk
  1. maintain czasownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'm a fan because he has been able to maintain focus on his classes and the college life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo