"specific focus" — Słownik kolokacji angielskich

specific focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określone ognisko
  1. specific przymiotnik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A specific focus is on working in rural areas where the majority of these schools exist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo