"provide a focus" — Słownik kolokacji angielskich

provide a focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij nacisk
  1. provide czasownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The second purpose was to provide a focus for further research and discussion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo