"new focus" — Słownik kolokacji angielskich

new focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe ognisko
  1. new przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1972, a new focus was added to the department.

    Podobne kolokacje: