"clear focus" — Słownik kolokacji angielskich

clear focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne ognisko
  1. clear przymiotnik + focus rzeczownik
    Silna kolokacja

    When we're using whole group drama: We must give the class a clear focus to the work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo