"current focus" — Słownik kolokacji angielskich

current focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny nacisk
  1. current przymiotnik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still, most of the current focus is on a slugger.

    Podobne kolokacje: