"strong focus" — Słownik kolokacji angielskich

strong focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważny nacisk
  1. strong przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the same reason, a strong focus on oral language was developed.

    Podobne kolokacje: