"narrow focus" — Słownik kolokacji angielskich

narrow focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ograniczone ognisko
  1. narrow przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For both of us the world had come into narrow focus.

    Podobne kolokacje: