"intense focus" — Słownik kolokacji angielskich

intense focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki nacisk
  1. intense przymiotnik + focus rzeczownik
    Silna kolokacja

    Her intense focus has the effect of an electric charge.

    Podobne kolokacje: