PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"intense" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "intense" po angielsku

intense ***

przymiotnik
 1. wielki, głęboki, intensywny, dotkliwy (np. smutek, żal, kolor, zimno)
  The emotional trauma must have been too intense for him. (Emocjonalny uraz musiał być dla niego zbyt dotkliwy.)
  These intense colours are too bright for a bedroom. (Te intensywne kolory są za jasne do sypialni.)
  zobacz także: hot
 2. reagujący emocjonalnie
  Be careful, he's an intense person. (Uważaj, on jest reagującą emocjonalnie osobą.)
  I am an intense person and there's nothing I can do about it. (Jestem osobą reagującą emocjonalnie i nic z tym nie zrobię.)
 3. zasadniczy, intensywny, poważny
  My boss is intense. (Mój szef jest zasadniczy.)
  His look was so intense that I had to look away. (Jego spojrzenie było tak intensywne, że musiałem odwrócić wzrok.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.