"prime focus" — Słownik kolokacji angielskich

prime focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne ognisko
  1. prime przymiotnik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The film or other detector is placed inside the camera, at the prime focus.

    Podobne kolokacje: