"great focus" — Słownik kolokacji angielskich

great focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki nacisk
  1. great przymiotnik + focus rzeczownik
    Silna kolokacja

    Both main political parties want a greater focus on the teaching of British history.

    Podobne kolokacje: