"different focus" — Słownik kolokacji angielskich

different focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny nacisk
  1. different przymiotnik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Index, which may have a different focus next year, is its largest project.

    Podobne kolokacje: