"initial focus" — Słownik kolokacji angielskich

initial focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk pierwszej litery
  1. initial przymiotnik + focus rzeczownik
    Silna kolokacja

    So the initial focus is often on recent changes to the system or to the environment in which it exists.

    Podobne kolokacje: