"tight focus" — Słownik kolokacji angielskich

tight focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudny nacisk
  1. tight przymiotnik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You are on a tight focus, I trust, with news like this?

    Podobne kolokacje: