"key focus" — Słownik kolokacji angielskich

key focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy nacisk
  1. key przymiotnik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Safety has always been a key focus to the company.

    Podobne kolokacje: