"sharp focus" — Słownik kolokacji angielskich

sharp focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostre ognisko
  1. sharp przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Which brought his thoughts into sharp focus on him again.

    Podobne kolokacje: